Prijzen Nova Soft
Uitleg
Florinet of Internet ?
Voorwaarden Nova Soft
Betalingen/Garantie

Prijzen Nova Soft 2024

Abonnement Nova Soft pakket per jaar Euro 155,-


U hoeft dus geen programma te kopen, de volgende onderdelen zitten in het abonnement.
- Aanvoerlijst programma
- EAB programma
- Dagafschriften ophalen
- Uitprinten van de aanvoerlijsten en de dagafschriften
- Week- en meerweek overzichten
- Programma (en installatie) handleiding in het programma


Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW

Uitleg

Jaar abonnement
Dit abonnement geeft u het recht om één jaar gebruik van het Nova Soft pakket te maken. Hierbij zit ook inbegrepen dat u bij eventuele fouten / aanpassingen, die de werking van het programma beïnvloeden en waarvan de oorzaak in het Nova Soft programma zelf ligt, een CD opgestuurd krijgt met daarop de nieuwste versie van het programma.

Nova Soft pakket

Aanvoerlijst programma
Met dit programma kunnen de aanvoerlijsten op eenvoudige wijze worden ingevoerd en uitgeprint. Door middel van voorbeeld brieven kan er met de minst mogelijke inspanning worden gekozen voor de juiste samenstelling van de aanvoerbrief.

EAB programma
In het aanvoerlijst programma zit het EAB programma verwerkt. Dit programma zorgt voor de elektronische vertaling van de aanvoerbrieven. Door middel van één druk op de knop zullen de aanvoerbrieven via Florinet of Internet naar de juiste veiling verstuurd worden.

Dagafschriften ophalen
Ook verzorgt Nova Soft het automatisch ophalen van de opbrengst gegevens. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan de opbrengst registratie, waar ze bekeken en uitgeprint kunnen worden. Ook terug kijken naar eerder opgehaalde gegevens is hierbij mogelijk.

Week- en meerweek overzichten
Uit de opbrengst registratie kunnen week- en meer weeks overzichten opgevraagd en uitgeprint worden.
Extra aanvoernummer
Dit geldt als u dezelfde naam behoudt, dezelfde veiling en hetzelfde product (snijbloemen of potplanten), maar alleen een ander aanvoernummer erbij heeft.

Extra veiling
Dit geldt als u dezelfde naam behoudt, maar ook op een andere veiling elektronisch wil gaan aanvoeren.

Internet ?

Voor het versturen en ophalen van uw berichten heeft u een externe internet verbinding nodig. Voor een internet verbinding kunt u contact opnemen met een internet provider. Mocht u hier niet uit kunnen komen, dan kunt u altijd nog even contact opnemen met Nova Soft.

Belangrijk bij het gebruik van internet
Voor het gebruik van internet dient u een apart e-mail adres, met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord te hebben, wat dus alleen gebruikt moet worden voor uw veilingberichten. Dit om te voorkomen dat uw dagafschriften in dezelfde postbus terechtkomen als uw privé e-mail. Verder moet het internet goed en probleemloos draaien. Wanneer u nu al veel storingen heeft of niet goed kunt inbellen, zult u daar straks (met het versturen van de EAB berichten en het ophalen van de dagafschriften) ook problemen mee krijgen.

Voorwaarden Nova Soft

Minimum PC eisen
Om het Nova Soft programma goed te laten werken is nodig:
- PC;
minimaal Pentium 200, intern geheugen: aanbevolen 32MB, minimaal16MB, Cd-rom drive, minimaal Windows95
- Modem, minimaal een 33k6
- Matrix printer
- Florinet of internet aansluiting
- Eventueel een extra printer voor de dagafschriften
(printerpoort standaard parallel of USB)

De hardware instellingen
Het printen van de aanvoerbrieven kan op twee manieren. Op een matrix printen voor kettingpapier of een laser printer voor A4 papier. Verder werkt het programma op alle modems en ADSL/KABEL verbindingen.

Alle niet bij Nova Soft aangeschafte hardware dient goed geïnstalleerd te staan en goed te functioneren. Wanneer dit niet het geval is, kan het de werking van het Nova Soft programma beïnvloeden. Als de niet bij Nova Soft gekochte hardware door ons geïnstalleerd moet worden, zal daar een meerprijs tegenover staan, zonder de garantie op de werking ervan.

Problemen
De installatie dient door u zelf uitgevoerd te worden, Nova Soft zal dus geen telefonische ondersteuning verlenen met betrekking tot het doorlopen van de installatie. Eventuele problemen kunnen wel altijd per e-mail of per fax gemeld worden. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk een antwoord terug te sturen. Telefonische ondersteuning verlenen wij alleen aan degene die hiervoor betaald hebben. Verder geld hiervoor ook dat problemen altijd per e-mail of fax gemeld kunnen worden. U zult z.s.m. een antwoord van ons terug ontvangen. Als wij alsnog langs moeten komen om het programma te installeren of uit te leggen, of eventueel andere problemen op te lossen, dan zullen daar altijd extra kosten aan verbonden zijn.

Betalingen/Garantie
De betaling :
Bij Nova Soft werken we met éénmalige machtigingen.
Na uw bestelling zullen wij u een order bevestiging opsturen, met daarbij een éénmalig machtigingsformulier. Zodra wij dit machtigings formulier van u (volledig ingevuld) hebben terug ontvangen, zal er door Nova Soft een Cd-rom opgestuurd worden met alle persoonlijke gegevens en het programma erop. Hierbij zal een beschrijving van de installatie zitten en op de Cd-rom staat een handleiding van het programma.

Onderhoud buiten de garantie periode:
Als er kosten worden gemaakt die buiten de garantie termijn van de geleverde materialen vallen, wordt deze als volgt berekend:
Prijzen per 1 Januari 2020
Kilometergeld:-------- 0,80 euro per km.
Reistijd:------------- 75,00 euro per uur.
Arbeid ter plaatse:--- 75,00 euro per uur.


Bij afzegging van uw bestelde software / hardware bij Nova Soft wordt 10% van uw aankoop in rekening gebracht. Als de programma's al zijn verstuurd, geven wij geen geld meer terug.
Het Nova Soft abonnement is één jaar geldig vanaf aanschafdatum, en loopt automatisch over in een volgend abonnementsjaar. Bij opzegging van het abonnement dient altijd een termijn van drie maanden, voor het aflopen van het huidige abonnementsjaar, in acht genomen te worden, daar anders het nieuwe jaar abonnement volledig betaald dient te worden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Wij hebben geprobeerd om alles zo overzichtelijk en zo duidelijk mogelijk voor u op te stellen.
Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben,
dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met Nova Soft.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m donderdag van
09.00 tot 12.30 uur
en van
13.30 tot 16.30 uur.
vrijdag's van
09.00 tot 12.30 uur
en van
13.30 tot 15.00 uur.
(085-212 1707)Home page Programma's Prijzen Aanvraag offerte Nieuwsbrief Links Downloads